Кабинетите, в които се извършват прегледите са:

Нефрологичен
В нефрологичният кабинет се излесдват болестите:

1. Пиелонефрит - възпаления на бъбреците.

2. Цистит - възпаление на пикочният мехур.

3. Бъбречно - каменна болест - камъни в бъбреците, уретерите и пикочният мехур.

4. Остра и хронична бъбречна недостатъчност.


Урологичен
В урологичният кабинет се изследват болестите:

1. Заболявания на простатата

2. Възпалителни заболявания на мъжката полова система.

3. Камъни в бъбреците и пикочния мехур.

4. Нарушения в оплодителната възможност на мъжа.

5. Нарушения в сексуалната активност на мъжа.

6. Туморни заболявания на бъбреците, пикочния мехур и мъжката полова система.

 

________

Алока ProSound Alpha 6 е ехограф от висок клас, създаден в резултат на над десетгодишно развитие и усъвършенстване на ProSound технологията. В него са реализирани най – новите инженерни достижения, наред с традицията, знанията и целия научен потенциал на Алока, придобити в над 50 годишната история на фирмата, посветена изключително на ултразвуковата техника и диагностика

Едно от основните качества на апарата е възможността за придобиване на изображения с много висока чувствителност, разделителна способност и информационна стойност, постигнати чрез съвършенство на вградените акустични технологий. Реализираните образи гарантират висока прецизност и сигурност на ехографската диагноза, сигурност за пациента и специалиста, намаляване на необходимостта от повторни изследвания.

 

Урофлоу метър

Предназначение:

Урофлоуметрия - диагностика на уринирането

Нетравматичното изследване урофлоуметрия е бърз диагностичен тест за проблеми с уринирането.

Приложимо е и при мъже, и при жени и е с висока информативна стойност.

Апаратът, с който се извършва, предоставя детайлна графика със стойности на най-важните показатели:

продължителност на уринирането,
максимална и средна скорост,
количество на отделената урина.