На първо място сред неврогенните разстройства на пикочния мехур е т.нар. свръхактивен пикочен мехур. Това е най-срещаното заболяване, което се характеризира с чести позиви за уриниране, нощно ставане и трудно удържане на урината от позива до отиването в тоалетната. Страдат ж ни в най-различна възраст, включително и доста млади, но най-засегнати са тези над 50 години. Към втората група заболявания се отнася стресовото изпускане на урината, или стрес ин-континенцията. Това е само изпускане на урината при кихане, кашля-не или бягане, без позиви. Тук няма възрастови особености - среща се и при съвсем млади жени, особено непосредствено след раждане или няколко години след това, до късна възраст. Тези жени нямат нито чести позиви за уриниране, нито други проблеми, освен изпускането. Третата група е смесица от първите две - и свръхактивен пикочен мехур, и стресово изпускане на урината. В този случай вече са комбинирани чести позиви с трудно удържане на урината и изпускане при кихане и кашляне. Четвъртата група заболявания е т.нар. ато-ния на пикочния мехур /отпуснат мехур, обратно на свръхактивния/. Отново се среща при жени в най-различна възраст. Характеризира се с чести позиви за уриниране, защото има неизпразване на пикочния мехур, чувство за недоизпикаване, отделяне на урината на тънка струя. Липсва изпускане, но атонията може да бъде комбинирана със стрес инконтиненция и тогава да има изпускане при кихане и кашляне. Накрая е тоталната инконтиненция. Тя се дължи на увреждане на сфинктерния апарат, който по принцип трябва да задържа урината. Към изброените дотук проблеми спада и острото, или хронично възпаление на пикочния мехур при жената, което също е често заболяване и се среща в различни възрасти. Важно е да се знае, че хронично възпаление на пикочния мехур като самостоятелно заболяване не бива да се разглежда, то е израз винаги на някакво друго функционално нарушение на пикочния мехур, което води до чести инфекции, предупреждава д-р Лазаров. А острите инфекции в самия мехур са свързани с евентуални гинекологични заболявания, предхождащи вирусни инфекции, и по-рядко с някакви общи инфекции, засягащи други органи. /span>